DY Packaging Ltd.

Address: 43 Shi Liu Qiao Lu, Building 4, Apt 4046, Baiyun, Guangzhou, Guangdong Province, China, 510405

Website: www.dy-packaging.com

Tel: +8613660709789

Email: info@dy-packaging.com